top of page

BASE

atelier

2020 yılında Derya Çiftnamlı ve Berk Ekmen tarafından kurulan Base Atelier; mimari tasarım, iç mekan tasarımı, ürün tasarımı gibi alanlarda projeler geliştirmekte, uygulama ve kontrol yapmaktadır. Farklı ölçek ve konularda üretim yapan Base Atelier, multi-disipliner bir üretim atölyesi olma amacındadır.

B E R K  E K M E N

 

Kurucu Ortak

Mimar

İstanbul Teknik Üniversitesi

Sankt Georg Avusturya Lisesi 

D E R Y A  Ç İ F T N A M L I

Kurucu Ortak

Yüksek Mimar 

 

Pratt Institute / New York

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

bottom of page